2013 – 2014 Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantısı Tutağı

By | 05 Ağustos 2013
Bu güzel şarkıyı paylaşın.

2013-2014  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………….. İLKÖĞRETİM  OKULU

ANA SINIFI SENE BAŞI  ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

     Toplantı Tarihi          :

     Toplantı Yeri             : Öğretmenler odası

     Toplantı Saati            :

     Toplantı No                : 1

Toplantı Başkanı       : …………………………….

Toplantı Yazmanı      : ……………..

     Toplantıya katılanlar : ……………..                          Ana Sınıfı  Öğretmeni

…………………………….             Müdür Yardımcısı

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.Açılış,

2.Genişletilmiş İl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağının  incelenmesi,

3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçlarının ve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin okunup  incelenmesi,

4.İş günü takviminin ve yıllık çalışma programının hazırlanması,

5.Planların hazırlanması,Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara ve konulara yansıtılması,programın uygulanmasında karşılaşılan problemler,

6.Öğretim yöntemlerinin tespiti,öğrencilere yönelik tutulacak dosya ve formlar,

7.Belirli gün ve haftalarda ünitelerle ilgili yapılacak çalışmaların görüşülmesi,

8.Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti,ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması,

9.Anne-baba eğitimi çalışmalarının planlanması,okul-aile işbirliği,

10.Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi,

11.Okul tanıtımı için yapılacak çalışmalar,

12.Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ

 

   ……………… Okulu Ana Sınıfı Öğretmeni …………….. ve Okul Müdür Yardımcısı …………………………….  yönetmeliğin ilgili  maddesi gereğince yukarıda yeri,zamanı ve saati belirtilmiş olan 1. Dönem Sene Başı  Zümre Öğretmenler  Toplantısını yapmak üzere toplandı.

 1.Açılış:

Okul Müdür yardımcısı ……………………………. başarılı bir öğretim dönemi dilekleriyle toplantının açılışını yaptı.Gündem maddelerini okunarak,eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu.Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

  

2. Genişletilmiş İl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağının  incelenmesi:

Genişletilmiş İl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağı Ana Sınıfı Öğretmeni …………….. tarafından okundu.

3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçlarının ve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin okunup  incelenmesi:

1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçları ve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin önemli maddeleri Ana Sınıfı öğretmeni …………….. tarafından okundu.Okul öncesi eğitimin amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim planlarının hazırlanması gerektiği belirtildi.

 

 4.Yıllık iş günü takviminin ve yıllık çalışma programının hazırlanması:

Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yıllık çalışma takvimi incelenerek;birinci dönemin…………. iş günü, ikinci dönemin…………… iş günü , toplam ……………… iş günü olduğu görülmüştür.İş günü takvimi ve yıllık çalışma programının hazırlanarak dosyaya konması kararlaştırıldı.

5.Planların hazırlanması,Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara ve konulara yansıtılması,programın uygulanmasında karşılaşılan problemler:

……………..:Genişletilmiş İl Zümre Başkanları toplantısında yıllık ve günlük  planların  eylül ayı sonuna kadar  hazırlanmasının ,günlük planların hazır planlar olarak kullanılabileceğinin,planların internet ortamından yararlanılarak,bilgisayarlarda düzeltilerek ve değiştirilerek bilgisayar çıktısı olarak kullanılabileceğinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Okul Öncesi eğitim programında yer alan Atatürkçülük konuları  ile ilgili amaç ve kazanımlar Ana Sınıfı Öğretmeni ……………..  tarafından okundu.

……………..:Atatürkçülük konularının özellikle ana sınıfında etkin bir şekilde ele alınmasının ve amacına uygun olarak işlenmesinin uygun olacağını ifade etti.Böylece Atatürk çeşitli yönleriyle anlatılmış ve Atatürkçülük kavratılmış olacaktır dedi.

…………………………….:Ana sınıfında  Atatürkçülük konularının işlenmesinin kalıcı etkiler yapacağını ekledi. Bu amaç ve kazanımlara yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara ve konulara yansıtılması ve amacına uygun bir şekilde işlenmesi kararlaştırıldı.

…………………………….:Program uygulanırken zorluk çekilen konularda zümre öğretmenleri ve müfettişlerden yardım alınabileceğini belirtti.

6.Öğretim yöntemlerinin tespiti,öğrencilere yönelik tutulacak dosya ve formlar:

…………………………….:Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti,gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağını ifade etti.

……………..:Öğrenmelerin kalıcı olması için çoklu zeka kuramının yapılan etkinliklerde göz ardı edilmemesi gerektiğini,bunun yanı sıra soru-cevap,gösterme ve gösterip yaptırma tekniklerinin kalıcı öğrenmede büyük önemi olduğunu belirtti.

Öğrencileri aktif hale getirecek yöntem ve tekniklerin kullanılması,öğrencilere yönelik tutulacak dosya ve formların okul öncesi eğitim programına uygun bir şekilde tutulup düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

7.Belirli gün ve haftalarda yapılacak çalışmaların görüşülmesi:

……………..:Belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmesinin ve eğitim-öğretimi aksatmadan kutlanmasının faydalı olacağını belirtti.Okul içinde yapılacak sosyal faaliyetlere öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda katılımlarının sağlanmasının faydalı olacağını belirtti.

Okulda kutlanacak belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve eğitim-öğretimi aksatmadan kutlanması,okul içinde yapılacak olan sosyal faaliyetlere öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda katılımının sağlanması  kararlaştırıldı.

8.Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti,ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması:

……………..: Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli v CDlerden azami ölçülerde yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.Öğrencilerin,okul,sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için aile ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti.

 

9.Anne-baba eğitimi çalışmalarının planlanması,okul-aile işbirliği:

……………..:Anne-baba eğitimi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını,bunların planının hazırlanacağını ifade etti.

…………………………….:Her yıl olduğu gibi veli öğretmen görüşmelerinin imkanlar doğrultusunda yeteri kadar yapılmasının yararlı olacağını belirtti.

Anne-baba eğitimi konusunda gerekli çalışmaların yapılması,velilerle işbirliği içinde çalışılması,veli görüşmeleri ve toplantılarına yeterince yer verilmesi kararlaştırıldı.

10.Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi:

……………..:Öğrencinin ilgisini artırmak için derslerin görsel materyallerle desteklenmesi gerektiğini, köşeler ve duvarların öğrencilerin bütün zeka alanlarını geliştirici yönde düzenlenmesi gerektiğini,ders işleme esnasında değişik zeka gruplarına hitap edecek şekilde örneklemeler yapılması gerektiğini,konuların bu şekilde pekiştirilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Öğrenci başarılarını artırmak için görsel materyallerin kullanılmasına,köşelerin görsellerle zenginleştirilmesine,velilerle sürekli iletişim kurulmasına ve bilgilendirme çalışmalarına yer verilmesine karar verildi.

11.Okul tanıtımı için yapılacak çalışmalar:

……………..:Öğrencilerin okula başladıkları ilk günlerde okula uyumlarını sağlayabilmek amacıyla okulun bölümleri ve çalışanlarının öğrencilere tanıtıldığını ifade etti.

 12.Dilek ve Temenniler:

 2013-2014  eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

İş bu alınan kararlar tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

 

 

……………..                                                                                                        …………………………….

Ana  Sınıfı Öğretmeni                                                                                                     Müdür Yardımcısı

 

 

Tarih

……………

Okul Müdürü

Bu formu kopyalayarak kendi zümre toplantınızda kullanabilirsiniz. 2013 – 2014 Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantısı Tutağı şablon halindedir. Boşlukları doldurarak ya da kendinize göre düzenleyerek 2013 – 2014 Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantısı Tutağınıza kolay yoldan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Gelen Aramalar:zümre toplantısı Öğretmen dilek ve temenniler,zumre tutanagina mudur imza atar mı
Bu güzel şarkıyı paylaşın.

One thought on “2013 – 2014 Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantısı Tutağı

Bir Cevap Yazın